Algemene voorwaarden Hondenschool Fun & Learn

Inschrijving:
1. Inschrijven voor een cursus verplicht tot betaling. Met uw inschrijving accepteert u deze voorwaarden
2. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.
3. Bij alle aanmeldingen van lessen zijn de algemene voorwaarden van Hondenschool Fun & Learn van toepassing.

Betaling:
4. De betaling voor lessen dient 10 dagen na factuurdatum per bank te worden voldaan.
5. Indien de factuur korter dan 10 dagen voor aanvang van de lessen is verzonden, dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de eerste les per bank te worden voldaan.
6. In geval van niet tijdige betaling behoudt Hondenschool Fun & Learn zich het recht om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

Annulering:
7. Indien de cursist besluit de reeks lessen (cursus) tussentijds te beëindigen is terugbetaling van het resterende cursusgeld niet mogelijk. Als er minimaal 2 aan één gesloten lessen niet afgemeld is, mag Hondenschool Fun & Learn er van uit gaan, dat de cursist de cursus beëindigt heeft.
8. De cursus bestaat uit één les per week aan één gesloten, tenzij anders aangegeven. U mag één les missen, mits afgemeld per email of app en minimaal 24 uur voor aanvang van uw lesuur, zonder dat deze komt te vervallen. Bij twee of meer door de cursist afgelastte lessen komen altijd automatisch te vervallen. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
9. Hondenschool Fun & Learn bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door Hondenschool Fun & Learn afgelast zijn worden automatisch verschoven.

Aansprakelijkheid:
10. Elke cursist van Hondenschool Fun & Learn dient een W.A. verzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.
11. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Door toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Hondenschool Fun & Learn op geen enkele wijze aansprakelijk.
12. Hondenschool Fun & Learn is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.

Algemene regels:
13. Op verzoek dient elke cursist van Hondenschool Fun & Learn het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen.
14. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een hondentuig of platte, gewone halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s, anti-trektuigen en andere corrigerende middelen zijn niet toegestaan op Hondenschool Fun & Learn. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
15. Fysiek of psychisch geweld naar uw hond wordt niet getolereerd.
16. De minimale leeftijd van de begeleider om deel te nemen aan een cursus is 16 jaar.
17. In geval van twijfel aangaande de gezondheid van uw hond, graag vooraf telefonisch overleg plegen met Hondenschool Fun & Learn. Kennelhoest, mijt, vlooien, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden. Kan uw hond niet komen trainen, dan bent u natuurlijk wel zonder hond welkom.

Bij vragen kunt u zich richten tot Jennie Meulenbroeks, eigenaresse Hondenschool Fun & Learn.
Telefoon: 06 – 23 00 62 49
Website: www.hondenschoolfunandlearn.nl
Email: info@hondenschoolfunandlearn.nl